کاربین کنترل

  • مدیریت : حسن کوه میشی
  • آدرس : مشهد - کیلومتر 4 جاده شاندیز-بعد از موج های خروشان-دوربرگردان اول-بین مدرس 4و6
  • تلفن همراه : 09211861891
  • تلفن ثابت : 00985135594819
  • پست الکترونیک : info@carbincontrol.ir
  • وب : carbincontrol.ir